Munin plugin written in shell designed to graph BGP routes with bird2
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
Alarig Le Lay 766498a724 Updating README 2 jaren geleden
LICENSE Initial commit 2 jaren geleden
README.md Updating README 2 jaren geleden
bird_ Adding the script 2 jaren geleden

README.md

munin-bird

Munin plugin written in shell designed to graph BGP routes

See also my website

Example of configuration

You have to run this script under a user that have access to the bird socket.

[bird*]
user root

The plugin must be named bird_v6 for IPv6 routes and bird_v4 for legacy.

$ ls -lh /usr/local/etc/munin/plugins/bird_v*
lrwxr-xr-x  1 root  wheel    36B May  7 11:29 /usr/local/etc/munin/plugins/bird_v4 -> /usr/local/share/munin/plugins/bird_
lrwxr-xr-x  1 root  wheel    36B May  7 11:29 /usr/local/etc/munin/plugins/bird_v6 -> /usr/local/share/munin/plugins/bird_