Munin plugin written in shell designed to graph BGP routes with bird2
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 

683 B

munin-bird

Munin plugin written in shell designed to graph BGP routes

See also my website

Example of configuration

You have to run this script under a user that have access to the bird socket.

[bird*]
user root

The plugin must be named bird_v6 for IPv6 routes and bird_v4 for legacy.

$ ls -lh /usr/local/etc/munin/plugins/bird_v*
lrwxr-xr-x  1 root  wheel    36B May  7 11:29 /usr/local/etc/munin/plugins/bird_v4 -> /usr/local/share/munin/plugins/bird_
lrwxr-xr-x  1 root  wheel    36B May  7 11:29 /usr/local/etc/munin/plugins/bird_v6 -> /usr/local/share/munin/plugins/bird_