Cron used to automaticity update a gentoo-based system
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
Alarig Le Lay ad68d64e33 Add date 2 yıl önce
README.md README 2 yıl önce
check_deps.sh Add test to avoid useless message 2 yıl önce
check_updates.sh Add date 2 yıl önce

README.md

gentoo-auto-update

A shell script designed to run as a cron to automatically update a gentoo system and send a report by mail.