Cron used to automaticity update a gentoo-based system
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Alarig Le Lay ad68d64e33 Add date 2 lat temu
README.md README 2 lat temu
check_deps.sh Add test to avoid useless message 2 lat temu
check_updates.sh Add date 2 lat temu

README.md

gentoo-auto-update

A shell script designed to run as a cron to automatically update a gentoo system and send a report by mail.