Script that automaticity upgrade FreeBSD packages
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Alarig Le Lay 5068f20983 Push 1 rok temu
LICENSE Initial commit 1 rok temu
README.md Initial commit 1 rok temu
automatic_pkg_upgrade.sh Push 1 rok temu

README.md

automatic_pkg_upgrade

Script that automaticity upgrade FreeBSD packages