Преглед на файлове

Move dev-python/blaeu to net-analyzer/blaeu

openbgpd
Alarig Le Lay преди 2 години
родител
ревизия
5229e46b05
променени са 2 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 0 реда
  1. +0
    -0
      net-analyzer/blaeu/Manifest
  2. +0
    -0
      net-analyzer/blaeu/blaeu-9999.ebuild

dev-python/blaeu/Manifest → net-analyzer/blaeu/Manifest Целия файл


dev-python/blaeu/blaeu-9999.ebuild → net-analyzer/blaeu/blaeu-9999.ebuild Целия файл


Зареждане…
Отказ
Запис