Преглед на файлове

Closing vim befor commiting could be a good idea

master
Alarig Le Lay преди 1 година
родител
ревизия
392b31a7e4
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 0 реда
  1. Двоични данни
      net-dns/asdig/.asdig-9999.ebuild.swp

Двоични данни
net-dns/asdig/.asdig-9999.ebuild.swp Целия файл


Loading…
Отказ
Запис